Gizlilik Politikasi


İşbu internet sitesinde (www.guneydogutelekom.com.tr) yer alan metinler, resimler, çizimler, ses, animasyon, video dosyaları ile sitenin tasarımı, içeriği, imgeleri, kodları, algoritmaları, bileşenleri, yazıları ve her türlü görselleri ve benzeri her türlü kısmı üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat Güneydoğu Telekom İnt.Bil.Ve İlt.Hiz.Tic.Ltd.Şti’ye ("Güneydoğu Telekom") aittir. Bu içerikler ticari amaçlı olsun veya olmasın, kısmen veya tamamen, kopyalanamaz, iletilemez, indirilemez, yüklenemez, gönderilemez, satılamaz, kiralanamaz, lisansı verilemez, devredilemez, ifşa edilemez, gösterilemez, düzenlenemez, tersine mühendislik yapılamaz, yeniden derlenemez, kaynak kodu oluşturulamaz veya başka herhangi bir şekilde kullanılamaz.
Bu internet sitesindeki tüm ticari markalar ve logolar Güneydoğu Telekom İnt.Bil.Ve İlt.Hiz.Tic.Ltd.Şti veya üçüncü şahıslara aittir. Söz konusu ticari marka ve logolar, hak sahiplerinin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde kullanılamaz, kalıcı olarak indirilemez, kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Site ziyaretçileri, siteyi sadece kullanım koşulları altında belirtilen ve yasal sınırlar çerçevesinde internet sitesine erişmek veya sunulan hizmetlerden faydalanmak amacıyla ve sadece bunlarla sınırlı şekilde bir kullanım hakkına sahiptir. Bu kullanım hakkı, Güneydoğu Telekom İnt.Bil.Ve İlt.Hiz.Tic.Ltd.Şti'un ziyaretçiye lisans hakkı tanıdığı şeklinde yorumlanamaz.
İşbu internet sitesinde yer alan yatırımcı ilişkileri ve yıllık ve geçici raporlar, genel görümler, sunumlar, faaliyetler ile ilgili ses ve görüntü dosyaları (canlı ya da kayıttan) ve bu sayfada bulunan diğer dokümanlar Güneydoğu Telekom İnt.Bil.Ve İlt.Hiz.Tic.Ltd.Şti tarafından ileriye yönelik yapılmış açıklamalar ve ifadeler içermektedir. İnternet sitesinde "öngörmek", "inanmak", "hesaplamak", "ummak", "planlamak", ve "tasarlamak" gibi ileriye yönelik ifadeler, Güneydoğu Telekom İnt.Bil.Ve İlt.Hiz.Tic.Ltd.Şti'in ifade tarihindeki geleceğe yönelik görüşlerini yansıtmaktadır.Genel ekonomik ve ticari şartlardaki değişiklikler, rakip veya yeni ürünlerin ve servislerin piyasaya sürülmesi, ticari stratejik kararlardaki değişiklikler fiili sonuçların burada öngörülenlerden önemli ölçüde farklı olmasına sebep olabilir. Güneydoğu Telekom İnt.Bil.Ve İlt.Hiz.Tic.Ltd.Şti'in gelecekle ilgili öngörüler ve terimler içeren bu ifadeleri güncelleme zorunluluğu bulunmamaktadır.
Güneydoğu Telekom İnt.Bil.Ve İlt.Hiz.Tic.Ltd.Şti, işbu internet sitesinde yer alan bilgilerin doğruluğu, güvenirliliği, eksiksizliği, geçerliliği veya uygunluğu konusunda herhangi bir taahhütte bulunmamakta, garanti vermemekte veya bunları teyit etmemektedir. Güneydoğu Telekom İnt.Bil.Ve İlt.Hiz.Tic.Ltd.Şti'in, internet sitesinde yer alan bilgilerdeki hatalar nedeniyle sorumluluğu bulunmamaktadır.
Güneydoğu Telekom İnt.Bil.Ve İlt.Hiz.Tic.Ltd.Şti'e ait işbu internet sitesi, kullanıcılarına kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla başka internet sitelerine bağlantılar içerebilmektedir. Bu internet siteleri Güneydoğu Telekom İnt.Bil.Ve İlt.Hiz.Tic.Ltd.Şti tarafından gözden geçirilmemiş olup, doğrudan veya dolaylı olarak Güneydoğu Telekom İnt.Bil.Ve İlt.Hiz.Tic.Ltd.Şti 'in kontrolü ve/veya yetkisi altında olmayan üçüncü şahıslara aittir. Üçüncü şahıslara ait söz konusu internet sitelerine erişildiğinde, o siteyi kullanmadan önce o sitenin kuralları ve veri koruma politikaları incelenmelidir.
Güneydoğu Telekom İnt.Bil.Ve İlt.Hiz.Tic.Ltd.Şti tarafından üçüncü şahıslara ait söz konusu internet sitelerine verilen bağlantılar, Güneydoğu Telekom İnt.Bil.Ve İlt.Hiz.Tic.Ltd.Şti'in o siteyi ya da üçüncü şahıs sitesinde belirtilen ürün ya da hizmetleri onayladığı anlamına gelmez.
Güneydoğu Telekom İnt.Bil.Ve İlt.Hiz.Tic.Ltd.Şti, bağlantı sağladığı internet sitelerinin içeriklerini veya içerdikleri diğer bağlantıları açık veya örtülü olarak benimsememekte olup söz konusu içerik veya bağlantılardan dolayı sorumlu değildir. Üçüncü şahıslara ait söz konusu internet sitelerinin kullanımından kaynaklanan risk ve sorumluluk münhasıran kullanıcıya aittir.
İnternet sitesinin ziyaret edilmesi sırasında elde edilen veriler yürürlükte olan veri güvenliği kuralları doğrultusunda kaydedilmekte ve işlenmektedir.nternet sitesinde yer alan üçüncü kişilere ait bağlantıların veri gizliliği uygulamalarından Güneydoğu Telekom İnt.Bil.Ve İlt.Hiz.Tic.Ltd.Şti sorumlu tutulamaz.
İnternet sitesi ziyaret edildiğinde; sunucular tarafından standart olarak, ziyaretçinin internet hizmet sunucusu tarafından verilen IP adresi, siteye ulaşmadan önce bulunan internet sitesi, site üzerinden ziyaret edilen sayfalar, ziyaretin tarihi ve süresi kayıt edilir. Kişisel veriler ise ancak ziyaretçi tarafından girildiği takdirde kayıt altına alınır.
İnternet sitesi üzerinden toplanan veriler, sunulan hizmetler ile bağlantılı olarak işlenmekte ve sitenin teknik açıdan idaresi, müşteri yönetimi, ürün anketleri, pazarlama, sitedeki değişiklikleri, yeni servisleri veya teklifleri duyurma gibi amaçlarla kullanılmaktadır.
Güneydoğu Telekom İnt.Bil.Ve İlt.Hiz.Tic.Ltd.Şti, çalışanlarının ve bayilerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde hareket etmesi için gereken özeni gösterecektir. Ancak veriler, Güneydoğu Telekom İnt.Bil.Ve İlt.Hiz.Tic.Ltd.Şti'in yürürlükte olan kanuni düzenlemeler,verilmiş olan bir mahkeme kararı veya idari emir gereğince kanunen açıkça yetkili kılınmış mercilere açıklanması gereken yetkili kamu mercilerince gelen talepler doğrultusunda paylaşılabilir.
Güneydoğu Telekom İnt.Bil.Ve İlt.Hiz.Tic.Ltd.Şti,tarafından yönetilen verilerin, değişikliğe uğramamaları, kaybolmamaları, hasar görmemeleri veya yetkisi olmayan kişilerce kullanılmamaları için koruma amacı ile teknik ve organizasyonel açıdan güvenlik önlemleri uygulamakta ve kişisel verilerin korunması hususunda gereken özeni göstermektedir.
Güneydoğu Telekom İnt.Bil.Ve İlt.Hiz.Tic.Ltd.Şti , kişisel verilerin korunması ile ilgili yasal mevzuat kapsamında, kendisine başvuru yapıldığı takdirde, ilgili kişisel verilerin sisteminde kayıtlı olup olmadığı, kayıtlı ise hangi verilerin kayıtlı olduğu konusunda başvuru sahibini bilgilendirecektir.Başvuru sahibinin, kendi kişisel verilerini gözden geçirme, güncelleme veya silme hakkı vardır. Güneydoğu Telekom İnt.Bil.Ve İlt.Hiz.Tic.Ltd.Şti kişisel verilerin işlenmemesi ile ilgili bir bildirim yapıldığı takdirde, Güneydoğu Telekom İnt.Bil.Ve İlt.Hiz.Tic.Ltd.Şti tarafından gerekli düzeltmeler yapılacaktır.
Güneydoğu Telekom İnt.Bil.Ve İlt.Hiz.Tic.Ltd.Şti  web sitemiz, her zaman ücretsiz olarak ziyaret edilebilir. Güneydoğu Telekom İnt.Bil.Ve İlt.Hiz.Tic.Ltd.Şti tarafından, ad ve soyad, posta adresi, doğum tarihi, cinsiyet, telefon ve faks numarası, elektronik posta adresi, Şirketimiz tarafından sunulan bir hizmetle ilgili abonelik işlemleri gibi kişisel bilgiler sadece ziyaret eden kişinin rızası ve bilgisi dahilinde temin edilir ve bilgilerini paylaşan kişinin açıkça rızası olmaksızın üçüncü kişilerle paylaşılmaz. Güneydoğu Telekom İnt.Bil.Ve İlt.Hiz.Tic.Ltd.Şti, hiçbir koşulda, içerikte olabilecek hata veya eksiklikler veya web sitesinde bulunan içeriğin kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir kayıp veya hasar dahil, fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla,içerikten ve ziyaretçi tarafından sunulan yanlış bilgiden sorumlu tutulamaz.
İşbu internet sitesinin kullanımı sırasında veya sonrasında oluşabilecek herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti, kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü ve/veya hat ve/veya sistem arızası sonucu ortaya çıkan doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, Güneydoğu Telekom İnt.Bil.Ve İlt.Hiz.Tic.Ltd.Şti ve/veya çalışanları, bu tür bir zarar ve ziyan olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi, sorumlu olmazlar.
Güneydoğu Telekom İnt.Bil.Ve İlt.Hiz.Tic.Ltd.Şti bu İnternet sitesinde yer alan bütün ürün ve hizmetleri, sayfaları, bilgileri, görsel unsurları, içeriği önceden bildirimde bulunmadan değiştirme hakkını saklı tutar.
Güneydoğu Telekom İnt.Bil.Ve İlt.Hiz.Tic.Ltd.Şti internet sitesi içerisinde sizden şahsi bilgi girişi talep edildiği takdirde, vereceğiniz şahsi bilgileriniz (isim, soyisim, adres, T.C. Kimlik numarası,doğum tarihi,e-mail,telefon,faks,demografik bilgiler veya müşteri numarası vb.) sadece bilgilendirme iletileri göndermek amacıyla
Güneydoğu Telekom İnt.Bil.Ve İlt.Hiz.Tic.Ltd.Şti tarafından kullanılacak ve hukuki zorunluluklar veya izniniz haricinde kesinlikle 3. şahıs ve kurumlarla paylaşılmayacaktır.
Tarafınıza Güneydoğu Telekom İnt.Bil.Ve İlt.Hiz.Tic.Ltd.Şti tarafından gönderilen doğrudan pazarlama iletilerini almak istemiyorsanız, bu talebinizi, size gönderilen her bir iletinin altında yer alan "kayıt dışı olma" uzantısı üzerinden tarafımıza gönderebilir ya da iletişim bilgilerimizden bize ulaşarak talepte bulunabilirsiniz
Güneydoğu Telekom İnt.Bil.Ve İlt.Hiz.Tic.Ltd.Şti web sitemizin hukuki şartları ve gizlilik hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz lütfen info@guneydogutelekom.com.tr e-posta adresine sorabilir, sitemizle ilgili görüş ve eleştirilerinizi bu adrese bildirebilirsiniz.